Arama:

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor? 

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır. 

Bu maddeye göre, 

 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 120 dakika. 

Diğer işyerlerinde, 

 Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10dakika.
 Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. 

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim? 

Şirketlerin tehlike sınıfları 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre belirlenir. 

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi’ne bakabilirsiniz.