İş Güvenliği

 

İşletmeler kazaların gerçek maliyetini belirleyemediği veya bu bilince sahip olmadıkları sürece kazaları azaltmak veya önüne geçmek mümkün değildir. Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 İşyerinde işveren tarafından risk değerlendirmesi ekibi oluşturulur.
 Risk değerlendirmesi ekibine iş güvenliği uzmanı tarafından eğitim verilir.
 İşyerinde yapılan işler sınıflandırılır.
 Yapılan işlere göre tehlikeler sınıflandırılır.
 Tehlikelerin önem derecesine göre eylem planları oluşturulur.
 Eylem planlarında risklerin giderilmesine yönelik sorumlular ve termin tarihleri belirlenir ve raporlanır.
 Risk analizi gerekli hallerde güncellenir ve ekip tarafından takibi yapılır.

Eriş OSGB, uzman ekibi ile işletmenizdeki riskleri tespit ederek alınması gerekli önlemleri belirliyor, ayrıntılı raporlarla sizlere sunuyoruz.

İş Sağlığı

Çalışanlarınızın sağlığını Eriş OSGB Hekimlerine emanet edebilirsiniz.

Konusunda Uzman Hekim Kadromuz İle;

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapıyoruz.
  Çalışanlarınızın işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştiriyoruz.
   Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim veriyor, gece vardiyası da dahil olmak üzere sağlık gözetimlerini yapıyoruz.
   İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlıyoruz.
   Kantin, yemekhane, yatakhane, soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin sağlık ve hijyen açısından kontrollerini yapıyoruz.
   İşyeri ortamına göre çalışanların koruyucu sağlık muayenelerini gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarınızın sağlığını Eriş OSGB Hekimlerine emanet edebilirsiniz.

Osgb

6331 Sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ uyarınca kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın İş güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşletmenizde iş güvenliği alanında yasal mevzuatın tüm gerekliliklerini karşılayarak sürekli kontrol ve denetimlerle iş güvenliği kültürünü oluşturarak, yönetimden en alt kademeye kadar tüm çalışanlarınızı bilinçlendiriyoruz.

 

ERİŞ OSGB, işyerlerinizin iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan bir uzman firmadır. Güvenli çalışma ortamları için profesyonel çözümler sunar.